ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 55/2019

Szczegóły informacji

55/2019

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: brak

Kadencja: brak

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Data podjęcia/podpisania: 2019-02-20

Tytuł aktu:

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom."

Na podstawie:

art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2019 rok i Uchwały Nr LVIII/95/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 19 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, zarządza się, co następuje:

Treść:

§1
  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”
  2. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
  3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żagań,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań www.urzadmiasta.zagan.pl
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Profilaktyki Urzędu Miasta Żagań.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Miasta Żagań
Andrzej Katarzyniec

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojtysiak Data wytworzenia informacji: 2019-02-25 13:33:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojtysiak Data wprowadzenia do BIP 2019-02-25 13:50:14
Wprowadził informację do BIP: Marian Senyk Data udostępnienia informacji: 2019-02-25 14:04:31
Osoba, która zmieniła informację: Marian Senyk Data ostatniej zmiany: 2019-02-25 14:04:31
Artykuł był wyświetlony: 129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu