ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-02-07 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,2019 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1961/8, położonej przy ul. Asnyka w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00041682/1. 43/2019 Obowiązujący
2 2019-02-07 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Reymonta 4 w Żaganiu, o powierzchni 47,84 m2 z pomieszczeniami przynależnymi: dwoma strychami o łącznej powierzchni 6,80 m2 i dwoma piwnicami o łącznej powierzchni 14 m2 oraz udziałem 223/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 2382 o powierzchni 525 m2. 42/2019 Obowiązujący
3 2019-02-07 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1077 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2758/18, położonej przy ul. Pogodnej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00046138/8. 46/2019 Obowiązujący
4 2019-02-07 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1101 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2758/2, położonej przy ul. Pogodnej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00046138/8. 47/2019 Obowiązujący
5 2019-02-07 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1054 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3177/6, położonej przy ul. Pogodnej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00023289/4. 44/2018 Obowiązujący
6 2019-02-07 Zarządzenia w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1137 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2758/6, położonej przy ul. Pogodnej w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00046138/8. 45/2019 Obowiązujący
7 2019-01-25 Uchwały o zmianie uchwały Nr LVIII/95/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. IV/50/2019 Obowiązujący
8 2019-01-25 Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/55/2014 Rady Miasta Żagań w sprawie ustanowienia w Mieście Żagań "Dnia Życzliwości". IV/49/2019 Obowiązujący
9 2019-01-25 Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej. IV/48/2019 Obowiązujący
10 2019-01-25 Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim. IV/47/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu