ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: 1

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 1

Ogłaszający: Burmistrz Miasta Żagań

Rodzaj: drugi przetarg ograniczony

Dotyczy: Sprzedaży lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny nr 3 (w klatce Nr 18) przy ul. Łokietka nr 13-18 składający się z pomieszczenia o powierzchni 10,63 m2 oraz pomieszczeniem przynależnego piwnicy o powierzchni 1,08 m² wraz z udziałem 15/1000 w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 2415/8, 2415/9, 2415/10, 2415/11, 2415/12 i 2415/13 o łącznej powierzchni 560 m2 dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00036947/9.

Ogłoszono dnia: 2018-12-19 00:00:00 przez Krzysztof Kamień

Data przetargu

2019-01-22 10:00:00

Miejsce

Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań, pokój nr 13 (I piętro)

Księga wieczysta

ZG1G/00036947/9.

Cena wywoławcza

6.700,00

Wadium

1.340,00

Opis

Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży jest lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny nr 3 (w klatce Nr 18) przy ul. Łokietka nr 13-18 składający się z pomieszczenia o powierzchni 10,63 m2 oraz pomieszczeniem przynależnego piwnicy o powierzchni 1,08 m² wraz z udziałem 15/1000 w częściach wspólnych budynku oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 2415/8, 2415/9, 2415/10, 2415/11, 2415/12 i 2415/13 o łącznej powierzchni 560 m2 dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00036947/9. Przetarg na nieruchomość jest ograniczony do współwłaścicieli i mieszkańców nieruchomości znajdującej się w księdze wieczystej ZG1G/00036947/9. Terminem do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu jest dzień 17 stycznia 2019 r. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta Żagań do dnia 17 stycznia 2019 r. Cena nieruchomości 6.700,00 zł i jest to cena wywoławcza Wadium 1.340,00 zł Opis nieruchomości: Lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek wolnostojący, murowany, o konstrukcji trwałej, wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek jest czteroklatkowy, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Nad piwnicą strop ceramiczny, na kondygnacjach nadziemnych stropy drewniane. Schody do piwnicy betonowe, na kondygnacje nadziemne schody drewniane. Posadzka w piwnicy betonowa, na kondygnacjach nadziemnych: deska podłogowa, panele podłogowe oraz płytki podłogowe. Ściany konstrukcyjne oraz ścianki działowe z cegły ceramicznej. Budynek przedwojenny z około 1935 roku. Instalacje – elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna. Podpiwniczenie całkowite. Okna zespolone drewniane oraz z PCV, drzwi płytowe. W budynku jest ogrzewanie piecowe oraz centralne - etażowe. W budynku na bieżąco prowadzone są remonty, wymieniono pokrycie dachu i elewację. Lokal niemieszkalny nr 3 położony jest na III kondygnacji budynku. Składa się z 1 pomieszczenia o pow. użytkowej 10,63 m². Pomieszczeniem przynależnym do lokalu jest piwnica o pow. 1,08 m² . Wysokość lokalu – 2,53 m. Podłogi i posadzki – wykładzina PCV na deskach podłogowych. Okna zespolone drewniane, drzwi płycinowe. Wykończenia wewnętrzne ścian – tynki cementowo-wapienne, malowane. Instalacje – elektryczna, wodno-kanalizacyjna. Ogrzewanie piec kaflowy kuchenny. Zainstalowany jest zlewozmywak z syfonem. Funkcja lokalu jest niska. Piec kaflowy kuchenny jest w stanie złym, do wymiany. Podłoga zużyta, ściany mocno zawilgocone, odpadające tynki. Stolarka okienna jest w stanie złym do wymiany. Brak jest ubikacji do lokalu. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żagań nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem 1MWU18 są to tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych z dopuszczeniem budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych. Dopuszcza się lokalizację w postaci funkcji uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zieleni urządzonej, a także dróg, parkingów.

Informacje dodatkowe

Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach– Kredyt na remont dachu i elewacji budynku. Termin zagospodarowania nieruchomości – Nie dotyczy. Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro). Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 17 stycznia 2019 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do 3 sierpnia 2018 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 25 września 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Do ceny ustalonej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostały uczestnikom postępowania wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia przetargu. Należność ustalona w przetargu winna być wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchybienia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonka na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu winny dysponować dowodem osobistym (swoim i małżonka), aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą niezbędne do wypełnienia oświadczeń. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), Tel. (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Kamień Data wytworzenia informacji: 2018-12-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Kamień Data wprowadzenia do BIP 2018-12-18 12:43:38
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kamień Data udostępnienia informacji: 2018-12-18 13:09:29
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kamień Data ostatniej zmiany: 2019-01-23 07:49:28
Artykuł był wyświetlony: 202 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu