ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 13211
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 11473
Ochrona Danych Osobowych 974

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 140413
Struktura 62154
Burmistrz 82185
Sprawozdania 4643
2003 32879
2004 40885
2005 38523
2006 17869
2007 29270
2008 27129
2009 29573
2010 21279
2011 24813
2012 23409
2013 12956
2014 16127
2015 9217
2016 8168
Rada Miasta 97907
Sesje 281990
Transmisja online oraz nagrania archiwalne 0
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2019 70
Protokoły 2018 3929
Protokoły 2017 12514
Protokoły 2016 12783
Protokoły 2015 19523
Protokoły 2013 37955
Protokoły 2014 32720
Protokoły 2012 44678
Protokoły 2011 34079
Protokoły 2009 30016
Protokoły 2008 24363
Protokoły 2010 34082
Protokoły 2007 28435
Komisje RM 25547
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 156
Statut 127804
Akty prawne 1412120
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 47765
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 16125
Budżet 2005 3670
Budżet 2006 25240
Budżet 2007 24641
Budżet 2008 25338
Budżet 2009 16099
Budżet 2010 13058
Budżet 2011 17901
Budżet 2012 10314
Budżet 2013 23597
Budżet 2014 20566
Budżet 2015 8478
Budżet 2016 12905
Budżet 2017 7348
Budżet 2018 4733
Budżet 2019 195
Podatki i opłaty lokalne 123537
Pomoc publiczna 39975
Sprawozdania 19692
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 36008
Dane teleadresowe 176796
Ogłoszenia 563168
Wakaty 1290004
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 136699
Informacje ogólne 21969
Ogłoszenia 74361
Lista kandydatów 45865
Wyniki naboru 39559
Praca w jednostk. 963
Ogłoszenia 198499
Co i jak załatwić 70383
Sprawy 243796
Wydziały 205927
Język migowy 8837
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 13107
Przetargi publ. 859519
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 134763
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 61149
Archiwum zamówień 42362
Ogłoszenia o wyborze 49582
Wyniki zamówień publicznych 550379
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 3259
Ogłoszenia o przetargach 134516
Usługi 97159
Dostawy 110258
Roboty budowlane 106606
Nieruchomości 352546
Konkursy 321117
Przetargi nieruchomości 198074
Nieruchomości 584590
Nieruchomości ZGM 158795
Komunikaty 138105
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 20861
Petycje 33692
Informacje niepublikowane w BIP 41154
Oświadczenia 63998
od 2015 - Nowa funkcjonalność 58064
2015 9362
2014 24571
2013 27079
2012 19660
2011 25682
2010 30594
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 53653
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 97586
Program Ochrony Środowiska 19575
Plan Gospodarki Odpadami 13816
Formularze 36034
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 439578
Obwieszczenia 48380
Decyzje środowiskowe 53129
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 11913
Studium_UiKZP 35581
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2018 6
Wybory Samorządowe 2018 22914
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory samorządowe 2018 0
Kalendarz wyborczy 0
2015 8339
Sejm Senat 2015 11166
Prezydenckie-2015 12365
2014 0
Parlament Europejski 2014 19181
Wybory Samorządowe 2014 55151
2013 24111
2011 13314
2010 0
Samorządowe 42114
Prezydent RP 22339
2009 15269
2007 23287
2006 28094
Rada Miasta 10125
Burmistrz 8202
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 13926
2005 6810
Prezydent RP 16238
Sejm Senat RP 12585
2004 11198
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 20696
Referendum 2013 53850
Gospodarka odpadami komunalnymi 99762
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 2843
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 6890
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 13649
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 11024
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4817
Miejsca zagospodarowania odpadów 3512
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 29257
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 24284
Wykaz jednostek 64991
Zakłady budżetowe 7116
Jednostki budżetowe 7842
Ośrodek Pomocy Społecznej 23283
Instytucje kultury 7763
Rejestr Instytucji Kultury 7907
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 6746
Nabór ławników sądowych 13672
Zgromadzenia Publiczne 16409

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 35741
O biuletynie 33494
Mapa 29977
Zespół redakcyjny 30457
Strona główna 42967
Rejestr zmian 1107343
Mapa serwisu 16240
Statystyki 20934
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu