ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 13561
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 11794
Ochrona Danych Osobowych 1160

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 143319
Struktura 63685
Burmistrz 83266
Sprawozdania 4643
2003 33243
2004 41424
2005 39040
2006 18010
2007 29689
2008 27531
2009 30065
2010 21667
2011 25366
2012 23812
2013 13212
2014 16551
2015 9647
2016 8650
Rada Miasta 99384
Sesje 293582
Transmisja online oraz nagrania archiwalne 0
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2019 403
Protokoły 2018 4695
Protokoły 2017 13611
Protokoły 2016 13726
Protokoły 2015 20589
Protokoły 2013 38786
Protokoły 2014 33613
Protokoły 2012 45671
Protokoły 2011 34736
Protokoły 2009 30637
Protokoły 2008 24837
Protokoły 2010 34820
Protokoły 2007 29025
Komisje RM 26227
Interpelacje radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami 982
Statut 128684
Akty prawne 1502900
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 48877
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 16162
Budżet 2005 3670
Budżet 2006 25591
Budżet 2007 24977
Budżet 2008 25722
Budżet 2009 16313
Budżet 2010 13233
Budżet 2011 18076
Budżet 2012 10486
Budżet 2013 23883
Budżet 2014 20688
Budżet 2015 8615
Budżet 2016 13043
Budżet 2017 7621
Budżet 2018 4990
Budżet 2019 814
Podatki i opłaty lokalne 127152
Pomoc publiczna 41256
Sprawozdania 20581
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 37861
Dane teleadresowe 181171
Ogłoszenia 588391
Wakaty 1338283
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Informacja RODO dla kandydatów do pracy 0
Praca w UM 138236
Informacje ogólne 22303
Ogłoszenia 75045
Lista kandydatów 46320
Wyniki naboru 39987
Praca w jednostk. 971
Ogłoszenia 201389
Co i jak załatwić 71503
Sprawy 251227
Wydziały 214593
Język migowy 8952
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 13541
Przetargi publ. 894666
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 162597
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 65666
Archiwum zamówień 42487
Ogłoszenia o wyborze 50679
Wyniki zamówień publicznych 583423
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 3717
Ogłoszenia o przetargach 135393
Usługi 97794
Dostawy 110647
Roboty budowlane 107592
Nieruchomości 362144
Konkursy 329190
Przetargi nieruchomości 212880
Nieruchomości 595084
Nieruchomości ZGM 159673
Komunikaty 139843
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 21059
Petycje 35871
Informacje niepublikowane w BIP 41585
Oświadczenia 64748
od 2015 - Nowa funkcjonalność 67018
2015 9704
2014 25006
2013 27472
2012 19919
2011 25932
2010 31039
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 54014
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 98352
Program Ochrony Środowiska 19784
Plan Gospodarki Odpadami 13923
Formularze 36865
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 458119
Obwieszczenia 50542
Decyzje środowiskowe 55244
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 12363
Studium_UiKZP 35835
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2019 29
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 286
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 0
2018 6
Wybory Samorządowe 2018 25202
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory samorządowe 2018 0
Kalendarz wyborczy 0
2015 8370
Sejm Senat 2015 11597
Prezydenckie-2015 12730
2014 0
Parlament Europejski 2014 19552
Wybory Samorządowe 2014 55986
2013 24960
2011 13655
2010 0
Samorządowe 43216
Prezydent RP 22915
2009 15576
2007 23755
2006 28667
Rada Miasta 10309
Burmistrz 8341
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 14193
2005 6910
Prezydent RP 16642
Sejm Senat RP 12917
2004 11444
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 21357
Referendum 2013 54929
Gospodarka odpadami komunalnymi 101841
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 3001
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 7037
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 14108
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 11528
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 5230
Miejsca zagospodarowania odpadów 3810
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 29504
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 24758
Wykaz jednostek 65732
Zakłady budżetowe 7284
Jednostki budżetowe 8017
Ośrodek Pomocy Społecznej 24090
Instytucje kultury 7912
Rejestr Instytucji Kultury 8222
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 6860
Nabór ławników sądowych 13974
Zgromadzenia Publiczne 17055

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 35998
O biuletynie 33685
Mapa 30155
Zespół redakcyjny 30631
Strona główna 43793
Rejestr zmian 1175350
Mapa serwisu 16387
Statystyki 21097
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu