ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Powiadomienia SMS 12712
Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 11035
Ochrona Danych Osobowych 733

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Miasta 137308
Struktura 60496
Burmistrz 80753
Sprawozdania 4643
2003 32493
2004 40243
2005 37873
2006 17654
2007 28791
2008 26601
2009 28994
2010 20750
2011 24145
2012 22863
2013 12607
2014 15655
2015 8718
2016 7509
Rada Miasta 95898
Sesje 270859
Transmisja online oraz nagrania archiwalne 0
Protokoły z sesji 4059
Protokoły 2018 2780
Protokoły 2017 11291
Protokoły 2016 11781
Protokoły 2015 18318
Protokoły 2014 31827
Protokoły 2013 37137
Protokoły 2012 43509
Protokoły 2011 33292
Protokoły 2010 33201
Protokoły 2009 29329
Protokoły 2008 23791
Protokoły 2007 27861
Statut 126322
Akty prawne 1335253
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 0
Budżet Obywatelski 46303
Finanse 615
Majątek komunalny 649
Budżet 16073
Budżet 2005 3664
Budżet 2006 24856
Budżet 2007 24240
Budżet 2008 24859
Budżet 2009 15804
Budżet 2010 12857
Budżet 2011 17634
Budżet 2012 10083
Budżet 2013 23249
Budżet 2014 20391
Budżet 2015 8313
Budżet 2016 12715
Budżet 2017 7022
Budżet 2018 3808
Podatki i opłaty lokalne 117973
Pomoc publiczna 38474
Sprawozdania 18679
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 34121
Dane teleadresowe 171912
Ogłoszenia 539806
Wakaty 1245385
Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 0
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 0
Praca w UM 134856
Informacje ogólne 21568
Ogłoszenia 73666
Lista kandydatów 45314
Wyniki naboru 38987
Praca w jednostk. 954
Ogłoszenia 194791
Co i jak załatwić 69022
Sprawy 237264
Wydziały 197772
Język migowy 8688
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 12609
Przetargi publ. 832585
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro 115461
Zamówienia publiczne powyżej 6 000 euro a nieprzekraczające kwoty 30 000 euro 56021
Archiwum zamówień 42178
Ogłoszenia o wyborze 48476
Wyniki zamówień publicznych 524586
Plan przewidywanych postępowań o zamówienia publiczne 2920
Ogłoszenia o przetargach 133289
Usługi 96407
Dostawy 109816
Roboty budowlane 105571
Nieruchomości 342913
Konkursy 312790
Przetargi nieruchomości 184477
Nieruchomości 574491
Nieruchomości ZGM 157853
Komunikaty 136142
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 20514
Petycje 31475
Informacje niepublikowane w BIP 40528
Oświadczenia 62947
od 2015 - Nowa funkcjonalność 49843
2015 8946
2014 24029
2013 26590
2012 19307
2011 25357
2010 29969
Wieloletni Plan Inw. 80
Elementy Strategii 53146
Plan Rozwoju Lok. 93
Prog. mieszkaniowy 66
Środowisko 96537
Program Ochrony Środowiska 19274
Plan Gospodarki Odpadami 13675
Formularze 34900
Publiczny dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 425403
Obwieszczenia 46197
Decyzje środowiskowe 50927
Centrum Informacji Natura 2000 (CIN) 0
USUWANIE AZBESTU 11405
Studium_UiKZP 35199
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 118
Strategia Rozwoju Miasta Żagań 0
Lokalny program rewitalizacji Miasta Żagań 0
Wybory 0
2018 6
Wybory Samorządowe 2018 19909
Strona Państwowej Komisji Wyborczej na wybory samorządowe 2018 0
Kalendarz wyborczy 0
2015 8302
Sejm Senat 2015 10615
Prezydenckie-2015 11988
2014 0
Parlament Europejski 2014 18756
Wybory Samorządowe 2014 54301
2013 23103
2011 12922
2010 0
Samorządowe 40734
Prezydent RP 21523
2009 14901
2007 22720
2006 27372
Rada Miasta 9838
Burmistrz 8024
Powiat 0
Sejmik 0
Wyniki 13612
2005 6621
Prezydent RP 15721
Sejm Senat RP 12166
2004 10832
Referendum Ogólnokrajowe 2015 1
2015 19940
Referendum 2013 52647
Gospodarka odpadami komunalnymi 97193
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 2606
Zasady prawidłowej segregacji odpadów 0
Edukacja ekologiczna 6732
Informacje o zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 13104
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 10469
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4468
Miejsca zagospodarowania odpadów 3231
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 28885
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 23700
Wykaz jednostek 64135
Zakłady budżetowe 6886
Jednostki budżetowe 7634
Ośrodek Pomocy Społecznej 22314
Instytucje kultury 7580
Rejestr Instytucji Kultury 7573
Centrum Kultury 0
Miejska Biblioteka Publiczna 0
Muzeum Obozów Jenieckich 1
Spółki Gminy 6616
Nabór ławników sądowych 13226
Zgromadzenia Publiczne 15600

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 35376
O biuletynie 33190
Mapa 29702
Zespół redakcyjny 30177
Strona główna 41940
Rejestr zmian 1049686
Mapa serwisu 16008
Statystyki 20643
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu