ˆ

Przetargi publ.

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-12-05 2018-12-31 Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 355.8 KiB)
2 2018-11-22 2018-12-06 Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych oraz pracowni międzyszkolnych w szkołach objętych projektem w ramach zadania 9 :Doposażenie 8 pracowni przyrodniczo –matematycznych oraz zadania 13 : Wyposażenie 2 pracowni międzyszkolnych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 386.9 KiB)
3 2018-10-18 2018-11-15 MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ULICY ŻAGANNY W ŻAGANIU rozstrzygnięty
 • ogloszenie wybór (PDF, 447.8 KiB)
4 2018-10-12 2018-12-31 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 354.6 KiB)
5 2018-07-10 2018-08-14 Dostawa i montaż wyposażenia sali kinowej zlokalizowanej w budynku Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawskiej 4 w Żaganiu realizowana w ramach projektu pn.: Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowego w Żaganiu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 349.7 KiB)
6 2018-04-21 2018-05-08 Remonty bieżące dróg gruntowych na terenie miasta Żagań w roku 2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 235.8 KiB)
7 2018-04-06 2018-05-14 Remonty bieżące dróg gminnych i parkingów na terenie miasta Żagań w roku 2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 239.6 KiB)
8 2018-04-05 2018-05-08 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 311.1 KiB)
9 2018-04-04 2018-05-08 Dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego realizowana w ramach projektu zachowania i zwiększenia dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowego w Żaganiu rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 565.3 KiB)
10 2018-03-23 2018-05-17 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 16 220 000 ZŁ. (SŁOWNIE: SZESNAŚCIE MILIONÓW DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 580.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Żagań
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu